Safety Suite®: alles in de hand

De betrouwbare oplossing

Veiligheid, beveiliging en beheer van objecten vragen om steeds meer aandacht. Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen vereisen bovendien zorgvuldig uitgevoerde controles en vastlegging en documentatie die aan hoge eisen moeten voldoen. Dat kan leiden tot een toenemende werkdruk en in het verlengde daarvan onzorgvuldigheid en onvolledigheid. Safety Software Solutions heeft de oplossing. Met de innovatieve en breed inzetbare Safety Suite® biedt Safety Software Solutions een betrouwbaar en passend platform waarmee vastlegging, agenda’s en tal van andere taken worden vereenvoudigd en geautomatiseerd.

Gebruiker Safety Suite

Het beheer van gebouwen en meldinstallaties is geen sinecure. Vastlegging van inspecties, bijwerken van logboeken en andere administratieve handelingen nemen kostbare tijd in beslag. Bovendien neemt het risico op fouten of onzorgvuldigheden toe. De oplossing is het intelligent automatiseren van deze administratieve taken. Daarvoor biedt Safety Software Solutions volledig geïntegreerde oplossingen.

Met de Safety Suite® heeft u een gereedschap in handen, waarmee beheer en administratieve taken worden geautomatiseerd. De Software Suite bestaat uit meerdere modules die u afzonderlijk of in combinatie kunt toepassen. Elke module richt zich op specifieke taken en sluit naadloos aan op de andere modules. Gecombineerd met een betrouwbaar advies, een goede implementatie en ondersteuning, is Safety Software Solutions uw partner.

Safety Software Solutions verlost u van alle zorg over vastlegging en controles en veel meer!

Meer weten? Neem dan nu contact met ons op en wij vertellen u graag meer!